Dirigente

Sinds 1997 ben ik actief als dirigente van verschillende koren (in mijn studietijd dirigeerde ik al kinderkoren o.a. in de Servaaskerk te Maastricht). Tijdens mijn opleiding als pianiste, volgde ik aan het conservatorium bijvak zang. Die combinatie blijkt ideaal voor het dirigeren van koren.

Mijn eerste gemengde koor was het kerkkoor van Wolder, waar ik aanvankelijk organiste was. Ik kreeg daar een dubbelfunctie als organiste/dirigente. Hierna volgden koren in Rothem en Moelingen. Sinds 2000 ben ik dirigente van het Gemengd zangkoor Avanti te Banholt (ongeveer 30 leden) en sinds 2008 van Vrouwenzangkoor Aurora te Brunssum (ongeveer 25 leden).

Beide koren hebben een breed repertoire van verschillende stijlen. Er wordt klassiek gezongen, maar ook Russische liederen, gregoriaans, popsongs, musicals, Hebreeuwse liederen, religieuze muziek en profaan. Soms wordt er gezongen met solo’s of met combo’s als begeleiding, maar ook à capella of met begeleiding van pianist of organist. De uitvoeringen geven we bij b.v. een korentreffen, de muzikale omlijsting van een mis, concerten in een bejaardenhuis of verpleegkliniek. Maar ook concertreizen naar b.v. Duitsland en Zeeland hebben op het programma gestaan. Beide koren repeteren wekelijks, maar de frequentie van de uitvoeringen is verschillend.

Ook werk ik met bijzondere koren qua muziekstijl of ledenkring. Zo ben ik sinds 2014 dirigente van Gospelkoor Asempá te Cadier en Keer, van For Joy het koor van de zorggroep Levanto en sinds 2000 ben ik pianiste bij het Vredeskoor te Nuth. Door hun speciale uitgangspunten, hebben deze koren een specifiek repertoire, aangepast aan stijl en leden. Met veel plezier geef ik leiding aan deze enthousiaste mensen.

Asempa Gospelkoor Asempá