Pianolessen

Ik geeft pianolessen voor alle leeftijden en niveaus, in alle muziekstijlen: Klassiek, Pop, Minimum Music, Blues, Boogie en Jazz. Ook geef ik improvisatielessen en liedbegeleiding door middel van akkoordsymbolen. Bij leerlingen  die wat dieper op de muziektheorie in willen gaan, besteed ik in de lessen ook aandacht aan analyse en harmonieleer. Alle lessen zijn individueel. Uit ervaring weet ik dat het doceren van een instrument in groepsverband niet ideaal is, behalve als het een samenspeelles is. Het instrueren van de technische kant van het spelen is zo individueel, dat dit niet in groepverband kan. De ene leerling zou dan voortdurend bij uitleg moeten zitten wachten die uitsluitend voor de andere leerling bedoeld is. Wat voor de ene leerling moeilijk is, is voor de andere leerling gemakkelijk en omgekeerd.  Vandaar de individuele opzet van mijn lessen.